netusers netusers
přihlásit

Obchodní podmínky

Placené služby
Tyto obchodní podmínky se vztahují na placené služby poskytované uživatelům Netusers.cz. Typickou placenou službou je prémiový účet. S těmito podmínkami se zájemce o placené služby má možnost seznámit v dostatečném předstihu. Úhradou služeb potvrzuje uživatel svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami v plném znění a stává se tak kupujícím (spotřebitelem). Právní vztahy výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a souvisejícími předpisy v platném znění.
Rozsah poskytovaných služeb
Prémiové účty jsou účty, které mají platnost pro určené období pro jedinečného majitele a jsou vždy placené. Oproti standardním účtům, resp. bezplatným účtům, umožňují majitelům prémiových účtů využívat vyšší komfort nebo vyšší rozsah služeb nebo vyšší rychlost nebo čerpání dalších dodatkových služeb. Základní rozsah výhod je uvedený podmínkách členství. Prémiové funkcionality jsou stále rozšiřovány a upravovány podle potřeb uživatelů. Pro potřeby těchto obchodních podmínek je za garantovanou a neměnnou poskytnutou službu považováno zvýrazňování diskuzních příspěvků na serveru Titulky.com po dobu platnosti účtu, bez nutnosti uvádět jinak povinné osobní a kontaktní údaje a neúčastnit se tak reklamních kampaní třetích stran zasílaných formou emailových obchodních sdělení.
Platební podmínky
Ceny za předplatné prémiových účtů jsou konečné a jsou osvobozeny od daně z přidané hodnoty. Pokud budou ceny upravovány, jejich aktuální výše budou dostupny vždy na těchto stránkách. Případné úpravy cen nemají vliv na již uhrazený platný prémiový účet.
CenaPředplacené období*Jednorázová úhradaÚspora **
27 Kč / měs.1 rok329 Kč / 13,70 €3 měsíce
30 Kč / měs.6 měs.180 Kč / 7,50 €1 měsíc
36 Kč / měs.3 měs.108 Kč / 4,50 €--
36 Kč / měs.1 měs.36 Kč / 1,50 €--
* Termín měs. (měsíce) je považován za periodu 30 dnů a násobky této periody ve dnech. Roční období odpovídá 365 dnům.
** Počet měsíců navíc za rok oproti úhradě jednotlivými měsíčními platbami.
28.03.2024
Kupující může kupní cenu uhradit následujícími způsoby:
  • Online platební kartou, prostřednictvím platební brány
  • Bankovním tlačítkem, prostřednictvím platební brány online
  • SMS ve formátu, který je jedinečný pro každého uživatele, uvedený na stránkách platby
  • Standardním bankovním převodem s variabilním symbolem jedinečným pro každého uživatele, uvedený na stránkách platby
V případě platby prostřednictvím online platební brány, popř. formou SMS je prémiový účet považován za uhrazený ve chvíli, kdy je úhrada potvrzena online systémem platební brány. Zpravidla se jedná řádově o sekundy od odeslání platebních údajů. V případě úhrady standarním bankovním převodem je částka pokládána za uhrazenou až po jejím připsání na účet.
Reklamace
Reklamaci je možné uplatnit emailem na support[zavinac]netusers[tecka]cz nebo písemně na adrese, která je uvedena v těchto obchodních podmínkách. Jestliže poskytnutou službu reklamujete, uveďte co je důvodem vaší nespokojenosti. Za předpokladu, že reklamujete vlastní službu, uveďte také veškeré chybové hlášky. Reklamujete-li aktivaci služby, uveďte navíc přesný čas platby, způsob úhrady a název vašeho prémiového účtu. K vyřešení problémů přispěje co nejpřesněji a nejdetailněji popsaný problém, popř. kopie obrazovky (print screen) s popisem chyby.
Odstoupení
Jestliže chcete odstoupit od smlouvy podle § 1829 obč. zákoníku, stačí zažádat ve lhůtě čtrnácti dnů stejným způsobem jako v případě reklamace. Do žádosti uveďte název prémiového účtu, datum platby a číslo bankovního účtu kam si přejete částku vrátit. Dojde-li k požadavku na odstupení od smlouvy až po té, co majitel prémiový účet aktivoval, z vracené částky bude odečtena poměrná část uhrazené kupní ceny podle počtu spotřebovaných dnů. Jestliže bude technicky proveditelné vrácení kupní ceny stejným způsobem, jakým byla původní platba uskutečněna, bude tato možnost preferována nad vrácením uhrazených prostředků na požadovaný bankovní účet.
Povinnost uživatele
Uživatel Netusers.cz a to i majitel prémiového účtu je vázán pravidly popsaných v podmínkách členství. V případě porušení podmínek členství, zvláště hrubé a opakované, může být účet zrušen bez náhrady. O důvodech, které ke zrušení účtu vedly, má majitel dotčeného účtu, právo být informován na základě jeho dotazu emailem.
Poskytovatel služby
Netusers s.r.o., IČO: 08922632, Sukova 49/4, 60200 Brno-město. Spisová značka: C 116188 vedená u Krajského soudu v Brně.
Platforma pro řešení sporů
V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: https://adr.coi.cz/. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.