netusers netusers
přihlásit

Statut Netusers

 • Poslání tohoto serveru je shromažďovat uživatele na jednotném místě, umožňovat zjednodušený přístup na weby, které vyžadují registraci a mimo běžných služeb také umožňovat účast v soutěžích a získávat zvýhodněné nabídky a slevy nejrůznějšího charakteru. Smyslem je, na základě vyplněných údajů, nabízet co nejkonkrétnější a nejlépe využitelné služby každému jednotlivému členu. Členství v komunitě Netusers je dobrovolné, nevzniká však na něj automaticky právní nárok. Provozovatel si vyhrazuje právo na odmítnutí registrace dle vlastních kritérií, které sám stanoví.

Uživatelé serveru

 • Uživately, resp. členy komunity Netusers se stávají návštěvníci, kteří se úspěšně zaregistrují a potvrdí svůj souhlas s těmito pravidly. Členem se může stát jen fyzická osoba, která dovršila věku 16 let a která je také způsobilá tento úkon vykonat dle platné legislativy.

Prohlášení o soukromí

 • Respektujeme právo na soukromí. Vyjma IP adresy, jsou veškeré údaje pro statistické a marketingové účely shromažďované tímto serverem poskytnuty uživatelem samotným. Provozovatel má však právo namátkově nebo za součinnosti programových postupů pravdivost údajů ověřit. U žádného typu účtu není vyžadováno skutečné jméno a příjmení, adresa ani rodné číslo. Osobní údaje konkrétních členů nebudou poskytnuty třetí straně. Veškerá komunikace se členy bude probíhat prostřednictvím provozovatele serveru Netusers.cz.

Ochrana osobních údajů

 • Správcem osobních údajů je provozovatel serveru, viz výše. Uživatel má právo na informace ohledně dat, která jsou o něm shromažďována a má právo kdykoliv zažádat o vymazání těchto dat a zrušit své členství. Aby bylo možné zaznamenat a doložit, že k odstranění osobních dat došlo a s ohledem na oprávněný zájem provozovatele prokázat právní důvod shromažďování osobních údajů a vyplývajících činností, bude po dobu deseti let po skončení členství, záznam o registraci uživatele archivován a nebude tak umožněna opětovná registrace, která by obsahovala shodnou emailovou adresu. Marketingová data, která jsou spojena s účtem uživatele, budou vymazána bezprostředně po žádosti o zrušení členství.
  V případně porušení podmínek členství má provozovatel též právo na zrušení již existující registrace bez náhrady. Poskytnuté a získané údaje budou ukádány do provozovatelovy databáze dokud členství nebude zrušeno a tyto údaje budou zpracovány v souladu s platnou legislativou ČR a EU. Data pro statistické, systémové a marketingové účely jsou získávány z činosti uživatele ze všech internetových služeb a aplikací, kam se uživatel účtu přihlásí. Registrovaný uživatel může kdykoliv sám a zdarma svoji registraci zrušit včetně souhlasu s podmínkami členství a také vymazat své údaje z databáze. Při zakládání účtu doporučujeme volit takové heslo, které není možné jednoduchým způsobem uhodnout nebo jinak prolomit. Zároveň doporučujeme nepoužívat heslo stejné jako používáte pro jiné účely, aby v případě neoprávněného získání třetí osobou, nedošlo k ohrožení bezpečnosti jiných služeb. V případě potíží nebo nejasností čtete časté dotazy FAQ nebo kontaktujte technickou podporu; vyhrazujeme si právo nezodpovídat dotazy, které jsou již zodpovězeny na tomto webu.

Typy účtů

 • Základní účet
  • Je nutné vyplnit základní statistické údaje a udržovat je platné. Pokud budou zjištěny nepravdivé nebo neaktuální údaje, účet může být bez upozornění zrušen
  • Každá fyzická osoba má nárok pouze na jeden účet, k registraci je nutné zadat jedinečnou emailovou adresu, kterou uživatel vlastní, nikoliv dočasnou
  • V případě dlouhodobého nevyužívání účtu, bude po upozornění zrušen
  • Majitelé tohoto účtu získají možnost účastnit se bonusového programu a budou jim emailem zasílány informace o marketingových akcích třetích stran
  • Informační zprávy provozovatele a jeho partnerů elektronickými prostředky budou v souladu se zákonem 480/2004 Sb.
  • Účet je zcela ZDARMA
  Prémiový účet
  • Plnohodnotný účet s maximálním přístupem k funcionalitám, bez reklam a vysokou mírou anonymity.
  • Nejsou zasílány žádné emailové zprávy charakteru reklamního sdělení třetích stran.
  • Tento typ účtu je maximálně anonymní, emailová adresa je volitelný údaj, ani ostatní osobní údaje nejsou povinné, stačí přihlašovací jméno+heslo.
  • Majitelé tohoto účtu mohou využívat prémiový server, který je vyhrazen jen pro prémiové návštěvníky.
  • Uživatelé portálu Titulky.com mohou využívat extra funkce webu, které se mohou v průběhu členství upravovat. Aktuální seznam je vždy uveden na stránkách serveru Titulky.com
  • Účet je možné založit na období měsíc, tři měsíce, šest měsíců nebo jeden rok. Následně je možné jeho platnost prodlužovat nebo změnit na jiný typ.
  • Ceny za předplatné pro jednotlivá období:
   CenaPředplacené období*Jednorázová úhradaÚspora **
   27 Kč / měs.1 rok329 Kč / 13,70 €3 měsíce
   30 Kč / měs.6 měs.180 Kč / 7,50 €1 měsíc
   36 Kč / měs.3 měs.108 Kč / 4,50 €--
   36 Kč / měs.1 měs.36 Kč / 1,50 €--
   * Termín měs. (měsíce) je považován za periodu 30 dnů a násobky této periody ve dnech. Roční období odpovídá 365 dnům.
   ** Počet měsíců navíc za rok oproti úhradě jednotlivými měsíčními platbami.
  Prémiové účty se řídí obchodními podmínkami
  Dočasný účet
  • Tento typ účtu je krátkodobý, slouží k vyzkoušení funkčnosti nebo provedení jednorázové akce na webu, kde je registrace vyžadována. Po uplynutí jednodenní periody bude účet uzamčen a nebude umožněno vytvoření další účet tohoto typu.

Bonusy a ceny

 • V případě soutěží, které jsou pořádány tímto serverem, budou uživatelovy údaje před zasláním výhry ověřeny, v případě zjištění neplatnosti některých údajů ztrácí na cenu nárok a bude vybrán jiný uživatel. V případě získání ceny, která přesahuje hodnotu 1000 Kč, je podmínkou zveřejnění základních údajů výherce na webu provozovatele serveru.

Povinnosti uživatele

 • Registrovaný uživatel nesmí záměrně uvádět provozovatele v omyl, poskytovat nepravdivé nebo falešné údaje a má zodpovědnost za aktuálnost informací poskytnutých při registraci. Uživatel v žádném případě nesmí třetí osobě sdělovat své přihlašovací údaje a ve vlastním zájmu by měl volit dostatečně silné heslo. V případě porušení pravidel nebo povinností bude účet uzamčen.

Povinnosti provozovatele

 • Provozovatel je zodpovědný za funkčnost serveru, za dostupnost jeho stránek, za databázi Netusers a zajišťuje chod serveru. Není-li stanoveno jinak, provozovatel zodpovídá za regulerní výběr výherců soutěží dle vyhlášených kritérií, taktéž má povinost zajišťovat doručení výher výhercům. Provozovatel má povinnost provádět pravidelnou údržbu registru členů, odstraňovat takové registrace, které obsahují neplatné nebo zastaralé informace a zejména nefunkční emailový kontakt. Provozovatel však nemůže garantovat vždy bezchybnou funkčnost ať už zamýšlenou, předpokládanou nebo očekávanou. Také funkcionalita a rozdíly jednotlivých účtů mohou být měněny i v průběhu platnosti účtu. V případě hrazených forem členství provozovatel zaručuje pouze, že k funkčnosti účtu nebude požadována emailová adresa a provozovatel nezašle členovi žádné obchodní sdělení po dobu trvání této formy členství. Provozovatel se zříká jiných garancí než uvedených v tomto odstavci.

Ukončení členství

 • Majitel jakéhokoliv typu účtu může sám svoji registraci zrušit a tím ukončit členství. Po zrušení účtu budou odstraněna všechna osobní data z databáze Netusers.cz. Z bezpečnostních a právních důvodů však nebude možné v budoucnu vytvořit novou registraci, která by obsahovala stejnou emailovou adresu jako zrušená registrace.

Provozovatel serveru

Platnost podmínek

 • Podmínky členství jsou platné od 1.10.2019 a nahrazují všechny předešlé podmínky. Zároveň se mohou kdykoliv změnit nebo mohou být doplňovány bez předchozího upozornění. Aktuální znění podmínek je vždy zveřejňováno na tomto místě a je závazné pro všechny, kteří souhlasili s dodržováním podmínek členství.