netusers netusers
přihlásit


Virální marketing
Způsob šíření reklamy podporuje virální marketing
Bonusový program
Pro maximalizaci účinnosti motivační program
Detailní statistiky
Analyzované marketingové průzkumy
Ekologická reklama
Elektronická komunikace odbourává zbytečné stohy letáků

Poznejte marketing, který přináší skutečné výsledkyProč komunitní marketing

  • V současnosti, kdy klasické způsoby reklamy ztrácejí na síle a pro zachování alespoň stejné účinnosti je potřeba vynakládat čím dál větší prostředky, je nutné změnit pohled na reklamu. Zejména mladší generaci již neoslovují klasické formy reklamy téměř vůbec. Máte-li zájem úspěšně působit na tuto důležitou část populace, je čas na moderní a účinný marketing. Pokud chcete maximalizovat investice vložené do prezentace a účinně přivést a udržet pozornost zákazníka, odpovědí na tyto požadavky je komunitní marketing

Co je komunitní marketing

  • Dá se charakterizovat jako nový druh reklamy a moderní komunikační kanál, který je zaměřen na část populace, kterou spojuje nějaký společný zájem nebo skupina společných rysů. Těmito rysy může být např. obor zaměstnání, profesní postavení, ale také třeba lokalita, kde bydlí, věk, pohlaví atd. Těmto skupinám říkáme komunity. Dvěma základními spojnicemi jednotlivých komunit jsou aktivní užívání internetu a účast v komunitním projektu Netusers.cz, který jim přináší zajímavé a netradiční možnosti. Smyslem komunitního marketingu je umožnit analyzování skutečného zájmu a potřeb jednotlivých skupin a přesné zacílení nabídky na cílovou skupinu. Správným zacílením se nejen minimalizují vynaložené prostředky na kampaň, ale správně oslovená cílová skupina vnímá též adresnou reklamu mnohem pozitivněji.

Co naopak není komunitní marketing

  • Zejména nevyžádané spamování není komunitní marketing a navíc je v rozporu se zákonem. Komunitním marketingem nelze také nazvat multi level marketing ani žádnou odvozeninu MLM systému jako např. pyramidové hry, podomní nabídka zboží atd.

Proč komunitní marketing funguje tak úspěšně

  • Komunitní marketing využívá značnou sílu komunity a umožňuje spojit poštovní direct-mailing, e-mailing, vizuální banner a motivační program s možností vytvoření bonus-klubu v jednu vysoce pružnou a kompaktní marketingovou metodu adresného a zároveň cíleného oslovení vedoucí k maximálnímu úspěchu a tím posílení a upevnění pozice na trhu. Zjednodušeně lze komunitní marketing označit za Marketingový průzkum trhu s cílenou nabídkou, podpořený bonusovým programem. Lze očekávat oslovení až 250 000 potenciálních zákazníků v České a Slovenské republice, v případě virálního šíření samozřejmě i mnohem více.

Co můžete od komunitního marketingu čekat

  • Výzkumy dokázaly, že nejčastějším důvodem neúčinnosti nebo malé účinnosti reklamních kampaní je nedostatečná analýza a testování účinnosti. Komunitní marketing oproti tomu nabízí přesně měřitelnou efektivitu kampaně. Výstupem plošného marketingového průzkumu mezi členy komunity je komplexní analýza zájmu či nezájmu v závislosti na příslušnosti do jednotlivých skupin. Další velká výhoda spočívá v možností přesného a adresného zacílení kampaně na populaci, která bude pro vaše záměry nejvhodnější.

V čem spočívá unikátnost komunitního marketingu

  • Tento způsob reklamy je jedinečný zejména v kombinaci všech možností klasických reklam při extrémně nízkých nákladech. Umožňuje šířit multimediální obsah stejně jako televizní reklama, umí zacílit přesně a adresně na konkrétní adresy nebo skupiny jako adresná nabídka zaslaná dopisem, osloví více zákazníků než celostátní periodika a navíc umožní zamířit na osoby v ČR i SR dle vlastních kritérií. Nabídka může být zaměřena i jen na určitou lokalitu jako leták, neplýtváte však papírem a šetříte tak životní prostředí.

    Největší přínos komunitního marketingu spočívá ve spojení pouze těch nejlepších vlastnosti vyjmenovaných nejpoužívanějších způsobů prezentace. Přičemž cena díky moderní elektronické komunikaci zůstává na mnohem nižší úrovni než jakýkoliv jednotlivý druh reklamy (cena kampaně začíná na velmi přijatelných 8900 Kč). K tomu ještě obdržíte analýzy a statistiky chování zákazníka a jeho reakci na Vaši nabídku.


prezentace Stáhnout prezentaci produktu
Statistiky kamaně Zobrazit statistiky kampaně